Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum (Szabályzat) az ingyenhirdetes.hu (Website) oldalain elérhető szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybevételének és használatának feltételeit tartalmazza, beleértve a Website mindenkori üzemeltetői (Szolgáltató) valamint a Szolgáltatást igénybe vevő személyek (Felhasználó) felelősségeit és kötelességeit.

A Szolgáltató bármikor módosíthatja a Szabályzatot a Felhasználó külön értesítése nélkül. A Szabályzat mindenkori aktuális tartalma a Website láblécében elhelyezett „Felhasználási feltételek” hivatkozáson keresztül érhető el.

A Szabályzat az alábbi pontokat tartalmazza:

 1. A Szolgáltatás tartalma
 2. A Szolgáltatás díja
 3. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
 4. A Felhasználó felelőssége
 5. A Szolgáltató felelőssége
 6. Adatkezelés

A Szabályzat pontjainak részletezése:

 1. A Szolgáltatás tartalma

  A Szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a Felhasználók számára apróhirdetések feladására (Hirdetés) és azoknak a Website alatt történő megjelenítésére, valamint ezen hirdetéseknek a keresésére, megtekintésére és azok tartalmával összefüggésben a hirdetővel történő kapcsolatfelvételre.

  A Szolgáltatás keretein belül a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a Hirdetések utólagos megváltoztatására, törlésére, valamint a Hirdetések közötti keresésre. A Szolgáltató ezen lehetőségeket díjmentesen biztosítja a Felhasználó részére.

  A Szolgáltatás részét képezheti a Hirdetések kiemelése funkció, amely használatával az adott hirdetés a Hirdetések megjelenítése során kiemelten és/vagy előre sorolva jelenik meg. A Szolgáltatás ezen lehetősége díjköteles. A díjak pontos mértéke a Website láblécében elhelyezett „Díjtáblázat” hivatkozáson keresztül tekinthető meg, amennyiben maga a funkció elérhető. A Szolgáltató saját belátása szerint teheti elérhetővé illetve függesztheti fel ezt a funkciót. A funkció felfüggesztése nem érinti az élő és kiegyenlített díjú megrendeléseket, a Szolgáltató ezek megjelenését a kifizetett időtartam alatt biztosítja.

  A Szolgáltatás használatának megkönnyítése céljából a Szolgáltató lehetőséget biztosít felhasználói fiók létrehozására, amely használata önkéntes alapon történik a Felhasználó egyéni döntése alapján. A felhasználói fiók kiegészítő lehetőségek révén a Szolgáltatáson felül többletszolgáltatásokat biztosít, amelyek használata azonban nem feltétele a Szolgáltatás használatnak. A felhasználói fiók létrehozásának feltétele a Felhasználó e-mail címének és egy tetszőlegesen választott jelszónak a Felhasználó általi megadása. Az önkéntes regisztrációval a Felhasználó kifejezetten kéri és elfogadja, hogy a Szolgáltató a részére e-mail értesítéseket küldhessen a fiókjával és a hirdetéseivel kapcsolatosan! Ezek az értesítések elsősorban a fiók regisztrációjának befejezésére és a Felhasználó hirdetéseinek aktiválására, módosítására, törlésére, lejáratára, kiemelésére, stb. vonatkoznak. A Szolgáltatás ezeken a Felhasználó által kifejezetten kért értesítéseken kívül egyéb üzeneteket nem küld. A Szolgáltató nem biztosít garanciát az e-mail értesítések küldésére, és semmiféle felelősséget sem vállal azok elmaradása esetén. Bizonyos esetekben az e-mail értesítések küldése illetve Felhasználó részére történő eljuttatása sikertelen lehet (pl. technikai hiba, a Felhasználói fiók nem elérhető, a Felhasználó postaládája megtelt, stb.).

 2. A Szolgáltatás díja

  A Szolgáltatás alapvető funkciói díjmentesen vehetők igénybe a Felhasználó által. A Szolgáltatás ingyenessége egyaránt vonatkozik magánszemélyekre és cégekre is.

 3. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

  A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok, valamint jelen Szabályzat betartása mellett vehető igénybe.

  A Szolgáltatást kizárólag cselekvőképes személy veheti igénybe magánszemély vagy gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult szerepkörben, valós adatok megadása mellett.

  A Szolgáltatás használata önkéntes,

  A Szolgáltató a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény (Elker.tv.) minél teljesebbkörű figyelembevételével biztosítja.

  Tilos:

  • Bármely olyan szoftver, megoldás vagy módszer használata, amely bármi módon hátráltatja, veszélyezteti a Szolgáltatás működését.
  • Szerzői-, személyhez fűződő-, kegyeleti-, -személyes adatok védelméhez kötődő vagy egyéb jogokat sértő, másokat becsmérlő, megalázó hirdetés feladása.
  • Gyűlöletkeltésre-, megfélemlítésre alkalmas, vallási-, lelkiismereti-, -nemzetiségi hovatartozást, vagy személyes- ill. közbiztonságot sértő hirdetés feladása.
  • Erőszakra-, törvény- vagy jogszabálysértésre ösztönző, jogellenes tevékenységet hirdető, környeztet-, természetet- vagy tulajdonokat károsító cselekedetre buzdító hirdetés feladása.
  • Pornográf tartalmú- vagy a jó ízlés szabályait megsértő hirdetések.
  • Hamis-, mások becsapására irányuló, megtévesztő információ tartalmazó vagy valótlan tartalmú hirdetés feladása.
  • Tabletták, drogok, dohányáruk, tudatmódosító szerek, illegális- vagy kétséges eredetű anyagok hirdetése.
  • Ugyanazon hirdetés – akár némileg eltérő tartalommal – többszörös feladása.
  • A hirdetés tartalmától eltérő, megtévesztő címmel Hirdetés feladása.
  • Más nevében, annak beleegyezése nélkül történő Hirdetés feladása.
  • A Szolgáltatás bármely részének automatizált rendszerekkel, kódokkal, szkriptekkel történő feldolgozására, kezelésére irányuló tevékenység .
  • A Szolgáltatás működési mechanizmusának, kódjainak visszafejtése.
  • A Website bármely részének, tartalmának másolása, átvétele a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyének megléte nélkül.
 4. A Felhasználó jogai és felelősségei
  • A Felhasználó a Szolgáltatás bármely részének igénybevétele esetén elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen Szabályzatban foglaltakat.
  • A Felhasználó a Szolgáltatás használata során az általa feladott, vagy módosított Hirdetés tartalmáért (szövegek és képi anyagok), valódiságáért és jogszerűségéért teljeskörű felelősséggel tartozik.
  • A Felhasználó korlátlan számú Hirdetést adhat fel és kezelhet ingyenesen, jelen Szabályzat teljeskörű betartása mellett.
  • A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során önkéntesen megadhatja a személyes adatait, hogy azokat a Szolgáltató a Hirdetésen feltüntesse.
  • A Felhasználó elfogadja, hogy a Hirdetésben megadott e-mail címére a Szolgálató jogosult a Szolgáltatással összefüggésben álló e-mail értesítések küldésére, amelyek a Hirdetés aktuális állapotáról tájékoztatják a Felhasználót.
  • A Felhasználó értesítheti a Szolgáltatót jelen Szabályzat feltéleknek nem megfelelő Hirdetésekkel kapcsolatban, azonban a bejelentéssel kapcsolatos további tevékenységek szükségszerűségének eldöntése teljes mértékben a Szolgáltató hatáskörébe tartozik.
  • A Felhasználó kérheti a Szolgáltatót a más által a Hirdető nevében feladott Hirdetések törlésére, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a kérése jogosságát.
  • Erotikus tartalmú hirdetés feladása csak a két erotikus jellegű kategóriába (Állás/Erotikus munka, Szolgáltatás/Erotikus szolgáltatás) történhet!
 5. A Szolgáltató jogai és felelősségei
  • A Szolgáltató jogosult jelen Szabályzatnak bármikori, a Felhasználók külön értesítése nélküli módosítására.
  • A Szolgáltató jogosult a fenti feltételeknek meg nem felelő Hirdetések törlésére a Felhasználó értesítése nélkül.
  • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott, szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak és képek felhasználására, tárolására, másolására, szükség szerinti és mértékű átdolgozására ellenérték megfizetése nélkül.
  • A Szolgáltató jogosult a Hirdetések megjelenési sorrendjének tetszőleges, bármikori megváltoztatására a Felhasználó értesítése nélkül.
  • A Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által feladott Hirdetés illetve a Felhasználók közötti kommunikáció tartalmát, és nem vállal felelősséget annak tartalmáért, valódiságáért.
  • A Szolgáltó jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó által feladott Hirdetésen megjeleníteni.
  • A Szolgálató jogosult a Szolgáltatással összefüggésben álló e-mail értesítések küldésére, amelyek a Hirdetéssel kapcsolatos változásokról valamint a Hirdetés aktuális állapotáról tájékoztatják a Felhasználót.
  • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetéssel vagy a Szolgáltatással összefüggésbe hozható vélt vagy valós anyagi-, természetbeni-, jogi- vagy egyéb károkért.
  • Amennyiben a Felhasználó értesíti a Szolgáltatót valamely, a Felhasználóra sértő, vagy az igénybevételi feltételeknek nem megfelelő Hirdetéssel kapcsolatban, a Szolgáltató jogosult eldönteni a bejelentés hitelességét, és saját belátása szerint cselekedni.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás időleges szüneteltetésére, tetszőleges megváltoztatására, vagy akár megszüntetésére a Felhasználók külön értesítése nélkül.
  • A Szolgáltató jogosult a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál történő bejelentés megtételére, valamint az ezzel összefüggésben rendelkezésre álló adatok átadására.
 6. Adatkezelés

  Az Adatkezelési szabályzat (Adatkezelés) jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. A tartalma a Website láblécében elhelyezett „Adatkezelés” hivatkozáson keresztül érhető el.